Regulamin sklepu Fastcom

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie "sklep.fastcom.com.pl". W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest "Fastcom Sp.z.o.o." z siedzibą w Poznaniu na ul. Południowej 54, 62-064 Plewiska o numerze NIP: 9721314791,  REGON: 388188916, dalej zwanym "Sprzedającym".

 

Niniejszy Regulamin zawiera:

1. Określenie zakresu działalności
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
3. Warunki zawierani i rozwiązywania umów (składania zamówień)
4. Realizacja zamówienia
5. Tryb postępowania reklamacyjnego
6. Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
7. Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym
- należy przez to rozumieć właściciela serwisu, podmiot prowadzący serwis.
Użytkowniku/Kupującym
- należy przez to rozumieć, osobę dokonującą rejestracji w Serwisie
Serwisie
- należy przez to rozuimeć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego


1. Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów/usług, 24 godziny na dobę, w postaci ploterów do druku wielkoformatowego, ploterów tnących oraz innych urządzeń mających zastosowanie w drukarniach, mediów, części
i oprogramowania wykorzystywanego przez te urządzenia oraz usług z zakresu przeglądu lub instruktażu
obsługi urządzeń.


2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9
lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA I FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują
w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

3. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.


3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi, warunkami, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku -
w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy Fastcom Sp.z.o.o. - ul.Południowa 54 71, 62-064 Plewiska.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od dat zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z ustawą o warunkach sprzedaży konsumenckiej z 30 maja 2014 roku i innymi przepisami.

8. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Użytkownik może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

9. Odstąpienie od umowy następuje w ten sposób, że kupujący wysyła podpisane odstąpienie od umowy na wskazany adres Sprzedającego. Koszt wysłania towaru do kupującego obciąża Sprzedającego, a koszt odesłania towaru przez Kupującego do Sprzedającego obciąża Kupującego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08).


4. Realizacja zamówienia

1.Rejestracja

Zamówienia realizowane przez stronę sklepu można dokonać przy pomocy rejestracji zakładając swoje konto w naszym systemie lub składając zamówienie jako klient anonimowy. W przypadku zakładania konta w naszym sklepie należy wypełnić formualarz rejestracyjny klikając w link ?załóż konto?. Dzięki temu Twoje dane zostaną umieszczone w naszej bazie danych. Przy dokonywaniu kolejnych zakupów trzeba będzie się tylko zalogować podając swój adres e-mail
oraz hasło podane w formularzu rejestracyjnym. Zakładając własne konto można uzyskać wiele udogodnień takich jak: możliwość monitorowania swoich zamówień, możliwość korzystania z programu rabatowego - ?programu lojalnościowego?, możliwość ustawiania jakie informacje będą przesyłane poprzez newsletter. Istnieje możliwość składania zamówień
bez zakładania konta. Należy wybrać link przy finalizacji zamówienia ?Realizuj zamówienie jako gość?. Twoje dane zostaną zapisane tylko w bazie wysyłkowej, w której dane muszą być podane w celu wysłania zamówienia pod właściwy adres.

2. Realizacja Zamówienia

Po złożeniu zamówienia zamawiający dostaje e-mailem informację o zarejestrowaniu zamówienia w sklepie ? ?potwierdzenie zamówienia?.Zamówienia realizujemy w ciągu 24-48 godzin od jego złożenia. W przypadku braku danego artykułu w magazynie, czas ten może się wydłużyć i w takiej sytuacji zamawiający zostanie powiadomiony telefonicznie
lub na adres e-mail. Dokładamy wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był możliwie jak najkrótszy. Czas dostawy jest to czas potrzebny kurierowi (24 h) na dostarczenie przesyłki. Jeśli zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub święta, to zamówienie będzie realizowane pierwszego dnia roboczego.

3. Sposoby płatności, faktury VAT

Płatności za zamówiony towar można realizować w formie pobrania ? przy odbiorze paczki ? bezpośrednio kurierowi - poprzez usługę PayU - jako przelew (potwierdzona przedpłata) na nasze konto firmowe w temacie wpisując numer przesyłki:

 

Fastcom Sp.z.o.o.

BNP PARIBAS

Nr: 35 1600 1462 1740 4500 0000 0001

 

Nr konta bankowego podany zostanie także w wiadomości e-mail: ?Potwierdzenie zamówienia?.Wszystkie zamówienia wysyłane są z fakturą VAT. W przypadku braku faktury w przesyłce prosimy o poinformowanie nas o tym. Odpowiedni duplikat zostanie wysłany na wskazny adres.

4. Anulowanie lub zmiana zamówienia

Zamawiający może anulować bądź zmienić swoje zamówienie telefonicznie dzwoniąc do nas na numer:(+48 61) 670 41 70 lub wysyłając e-maila na adres: sklep@fastcom.com.pl.

5. Wysyłka i koszty wysyłki

Zamówienia wysyłamy firmą kurierską GLS, https://gls-group.com/PL/pl/home lub dostarczamy osobiście, gdy przesyłkę stanowi urządzenie do druku wielkoformatowego. Zamówione towary są dostarczane do klienta pod adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku konieczności wyboru innego spedytora (np. takiego , z którym mają Państwo podpisaną umowę), należy uwagę taką zamieścić w czasie składania zamówienia.

Ceny mogą ulec zmianie, o kosztach wysyłki i pobrania informujemy w czasie potwierdzania zamówienia. W przypadku cięższych towarów będziemy informować o kosztach dostawy. Jeśli została wybrana płatność przelewem przez własny bank, kwotę wyliczoną w zamówieniu należy wpłacić na konto sklepu. Realizacja zamówienia rozpocznie się po wpływie tej kwoty na rachunek bankowy naszego sklepu. Jeśli wybrano płatność za pobraniem, kwotę wyliczoną w zamówieniu należy uiścić kurierowi przy odbiorze przesyłki. Przy odbiorze przesyłki prosimy o sprawdzenie czy opakowanie nie zostało uszkodzone, czy nie naruszono taśm i zabezpieczeń. W przypadku wątpliwości prosimy nie przyjmować przesyłki.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia się terminu dostawy, w przypadku gdy towar jest aktualnie niedostępny na stanie magazynowym. 

6. Gwarancja, realizacja gwarancji

Towary sprzedawane w sklepie: sklep.fastcom.com.pl są objęte gwarancją producenta. Długość gwarancji podana jest
w opisie produktu. Wraz z fakturą VAT klient otrzymuje gwarancję na zakupiony towar. Gwarancja taka w zależności
od rodzaju towaru jest naklejana na oryginalne opakowanie produktu lub dostarczana jako odrębny dokument.

Realizacja gwarancji wystawionej przez firmę Fastcom realizowana jest w siedzibie firmy: Fastcom Sp.z.o.o.  ul. Południowa 54, 62-064 Plewiska

5. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektroniczenj na adres e-mail: sklep@fastcom.com.pl lub pocztą tradycyjną
na adres korespondencyjny Serwisu: ul. Południowa 54, 62-064 Plewiska

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  • przedmiot reklamacji
  • przyczynę reklamacji
  • podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty jej otrzymania.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym,
a w przypadku korespondencji listownej - na adres wskazany przez Użytkownika.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.

6. W sprawach neokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować art. 556-576 kodeksu cywilnego.


6. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkowników dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: Polityka Prywatności.


7. Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin Sklepu.

2. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

3. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach i cenach towarów.

4. Aktualne promocje nie łączą się ze sobą.   

5. W sprawach nieuregulowanych w ninijszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), ustway o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), a także ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 

Życzymy miłych zakupów!