Polityka Prywatności Fastcom

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: "Polityka Prywatności"), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świaczonej przez sklep.fastcom.com.pl z siedzibą przy ul. Południowa 54, o numerze NIP: 9721314791, oraz sposób ich przetwarzania.


II. Dane osobowe

Fastcom dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis http://sklep.fastcom.com.pl/ ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemu, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.


III. Rodzaje i cel wykorzystania danych


Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do sklep.fastcom.com.pl przy okazji wysyłania komentarzy, opinii otp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Sklep.fastcom.com.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych onformacji. Dlatego dane te, nie podlegają "Polityce Prywatności".


Cookies (Ciasteczka)

Sklep.fastcom.com.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonywać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.


Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do sklep.fastcom.com.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.


Niezapowiedziane Wiadomości

Sklep.fastcom.com.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości sklep.fastcom.com.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych sklep.fastcom.com.pl.


Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do sklep.fastcom.com.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez sklep.fastcom.com.p nie podlegają "Polityce Prywatności".


IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Sklep.fastcom.com.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez konakt mailowy na adres: sklep@fastcom.com.pl.

Sklep.fastcom.com.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.


V. Zmiany Polityki Prywatności

Sklep.fastcom.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do sklep.fastcom.com.pl obowiązuje aktualna "Polityka Prywatności". O zmianach Polityki Prywatności sklep.fastcom.com.pl będzie informować na stronach serwisu.

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, sklep.fastcom.com.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu sklep@fastcom.com.pl.